top of page
ניהול מסחר אלקטרוני ביטקוין

ביטקוין

Artboard 5.png

ביטקוין ומטבעות אחרים משרשרת הבלוקצ'יין מבוססים על רשת תשלום של מטבע דיגיטלי מבוזר, המבוסס על פרוטוקול קוד פתוח מטבע הביטקוין בשנתיים האחרונות הרקיע שחקים, וכולם נהרו לקנות אותו. שנת 2017 שהסתיימה נחשבת לשנה שבה פרץ המטבע הווירטואלי ביטקוין לתודעת ההמונים עד היום ידענו שתשלום או כל העברת כספים נרשמת ע"י צד שלישי, לדוגמה בנקים או חברות אשראי המטבעות הדיגיטליים, למרות שהתהליך מתועד בשרשרת בלוקים הנגישה לכל, אך אינה מחייבת אימות ורישום של זהות המעביר והמקבל כלומר אם אתה רוצה להעביר כסף לחו"ל ללא תיעוד מי המקור ומי היעד,

הדרך מאוד נוחה. ובעצם זהו כר נרחב להעלמות מס והלבנת הון הטענה של רשות המסים עשויה להיות חזקה יותר אם מתקיימים סימנים של עסקה מסחרית. למשל, ככל שלמשקיע יש ידע ובקיאות בתחום ההשקעות ובפרט בתחום המטבעות הוירטואליים (או אם המשקיע נעזר בגורם שיש לו ידע), ככל שמשך התקופה בין רכישת המטבע עד למכירתו קצר יותר, וככל שזמן הביצוע של עסקאות דומות גבוהה יותר כך עשויים להתחזק הסממנים המסחריים של העסקה.

 

גם היקפה הכספי של העסקה עשוי להשפיע על הסיווג; ככל שההיקף הכספי גבוה יותר — כך עשויה העסקה להיות מסווגת יותר כעסקה בעלת אופי מסחרי.

החוק קבוע כי מוטל על אדם להגיש לפקיד-השומה דיווח על מכירת נכס (שאינו מקרקעין בישראל) תוך 30 יום ממועד המכירה . זאת, לרבות אם נוצר הפסד במכירה. בטופס 1399 הנמצא באתר רשות המסים.

-מכרתי שירות תמורת ביטקוין, המרתי ביטקוין לדולרים או שקלים, או המרתי למטבע אחר , מוטל עלי לדווח לרשות המסים.

-על פי תקנות מס הכנסה, אדם המחזיק בנכס בחו"ל ששווה מעל סכום מסוים (כ- 1,800,000 ₪) מחויב בהגשת דו"ח שנתי בישראל.

-מטבע נחשב לנכס ועל כן לפי הפרשנות הסבירה הביטקוין נחשב לנכס בחו"ל ובמידה וליחיד ישנם מטבעות וירטואליים ששווים לסוף השנה הוא מעל לאותו סכום עליו להגיש דוח שנתי ולדווח עליהם בהתאם.

כחלק משירותי המשרד אנו עוזרים בהגשת דוחות לדיווח בגין מכירת מטבעות שונים.

ונותנים הכוונה מלאה וידע רב

השירותים שלנו

פתיחת תיקים ברשויות המס

פתיחת תיק ללא צורך להגיע למשרדי מס הכנסה ולמס ערך מוסף. ואף למשרדינו אין חובה.

ניתן לפתוח בקלות תוך יום אחד בלבד.

משרדינו ידאג לפטור ניכוי מס במקור, וזאת על מנת להקל על כל תהליך הפתיחה.

התנהלות מול רשויות

  • סקירה והסבר על התנהלות שלכם מול רשויות המס.

  • הסבר נרחב על ניהול ספרים ועל חשיבות העבודה ע"י תוכנות יעודיות לכך.

הנהלת חשבונות

  • מתן רשימה מורחבת והסבר מה מוכר לנו כהוצאה לצורך מס הכנסה.

  • יתרונות לעבודה מהבית והכרה בהוצאות שאנו משלמים מאז ומתמיד.

תכנון קדימה וחישוב מס צפוי

  • מתן הסבר ותכנון לצפי מס של עסק קטן כגדול ומהן היתרונות של עסק קטן
    וחיסכון של אלפי שקלים בשנה במצבים מסויימים. 

  • התנהלות של תשלומי מס צפויים ופתרון תזרים מזומנים שוטף.

  • הפקדות לקרן השתלמות ופנסיה, המוכיחות כי מכשיר רבית דריבית הינו מכשיר מעולה. עליו נרחיב במאמר נפרד. 

הכנסה לקראת דוח תקופתי או שנתי

אנו במשרד נותנים דגש לעסקים לא לחכות עם תשלומי המס לסוף שנה, אלא להגיע מוכנים לקראת סוף שנה ועורכים לבקשת בית העסק או אפילו בלעדיו בהתאם לתנודתיות העסק.

דוח תקופתי מכין את הלקוח לקראת תשלומי מס צפויים או הקטנת מקדמות ושמירה על כספים בחשבון העסק.

כל לקוח יכול לבקש דוחות תקופתיים לבנקים או למנהלי העסק אחת לתקופה.

 

יעוץ והכוונה של כל נישום ולהגדירו נכונה בביטוח הלאומי כדי למנוע תאונות מס

ולחסוך אלפי שקלים בשנה. הסבר מפורט על הכדאיות כן לשלם במועד את דמי הביטוח.

bottom of page