top of page
ניהול תיק חברה בע"מ - משה שטרן רואה חשבון

חברה בע"מ

Artboard 3.png

פתיחת חברה היא התאגדות של בני אדם יחידים  ויש שלוש סיבות עיקריות לפתיחתה: ראשית כל חיסכון במס , כלומר המיסוי בחברות הוא דו שלבי. השלב הראשון הרווח ממוסה בסוף שנה במס חברות כיום הוא 23 אחוז.

 

בשלב השני שהבעלים מעוניין למשוך את הכסף אליו אישית , הוא משלם 30 אחוז מס דיבידנד, כך שיוצא שרוב הרווחים למעשה נמצאים בחברה ויכולים לייצר עוד כסף ועוד רווחים עתידיים.

 

יתרון נוסף שיש אישות משפטית נפרדת בין הבעלים לחברה במידה ואין משהו חריג. הכסף האישי וההון האישי של הבעלים לא חשוף. במקרים של נתינת שירות רפואה וכיוצא בזה.

 

והיתרון הנוסף שחברה בע"מ נחשבת כמותג וזה נותן כוח כניסה לשוק וחשיבות ומעמד.

 

גם חברה יכולה לתת שכר לבעלי החברה ולחיסכון מיסויי שניתן לקבל כאשר מדובר בתקופות ארוכות והשקעות נוספות מחוץ לחברה.

השירותים שלנו

פתיחת תיקים ברשויות המס

פתיחת תיק ללא צורך להגיע למשרדי מס הכנסה ולמס ערך מוסף. ואף למשרדינו אין חובה.

ניתן לפתוח בקלות תוך יום אחד בלבד.

משרדינו ידאג לפטור ניכוי מס במקור, וזאת על מנת להקל על כל תהליך הפתיחה.

התנהלות מול רשויות

  • סקירה והסבר על התנהלות שלכם מול רשויות המס.

  • הסבר נרחב על ניהול ספרים ועל חשיבות העבודה ע"י תוכנות יעודיות לכך.

הנהלת חשבונות

  • מתן רשימה מורחבת והסבר מה מוכר לנו כהוצאה לצורך מס הכנסה.

  • יתרונות לעבודה מהבית והכרה בהוצאות שאנו משלמים מאז ומתמיד.

תכנון קדימה וחישוב מס צפוי

  • מתן הסבר ותכנון לצפי מס של עסק קטן כגדול ומהן היתרונות של עסק קטן
    וחיסכון של אלפי שקלים בשנה במצבים מסויימים. 

  • התנהלות של תשלומי מס צפויים ופתרון תזרים מזומנים שוטף.

  • הפקדות לקרן השתלמות ופנסיה, המוכיחות כי מכשיר רבית דריבית הינו מכשיר מעולה. עליו נרחיב במאמר נפרד. 

הכנסה לקראת דוח תקופתי או שנתי

אנו במשרד נותנים דגש לעסקים לא לחכות עם תשלומי המס לסוף שנה, אלא להגיע מוכנים לקראת סוף שנה ועורכים לבקשת בית העסק או אפילו בלעדיו בהתאם לתנודתיות העסק.

דוח תקופתי מכין את הלקוח לקראת תשלומי מס צפויים או הקטנת מקדמות ושמירה על כספים בחשבון העסק.

כל לקוח יכול לבקש דוחות תקופתיים לבנקים או למנהלי העסק אחת לתקופה.

 

יעוץ והכוונה של כל נישום ולהגדירו נכונה בביטוח הלאומי כדי למנוע תאונות מס

ולחסוך אלפי שקלים בשנה. הסבר מפורט על הכדאיות כן לשלם במועד את דמי הביטוח.

bottom of page