top of page
ניהול עוסק פטור משה שטרן רואה חשבון

עוסק פטור

Artboard 1.png

עוסק פטור, השם פטור כוונתו לפטור ממע״מ.

נכון לשנת 2023 זה עד מחזור עסקאות 107,692 שקלים בשנה קלנדרית. כעת הרווח זה המחזור, כלומר ההכנסות פחות ההוצאות, ולכן עוסק שמכניס 8,500 שקלים לחודש בממוצע ויש לו 20,000 שקל הוצאות, הרווח למס יהיה 80,000 שקלים בלבד שעליהם יש לשלם מס הכנסה וביטוח לאומי.

זכרו! מחזור הכנסות קובע רק לענין עוסק פטור או מורשה.

יש רשימה סגורה של עוסקים המפורטת בתקנה של מס הכנסה כמו מקצועות חופשיים כמו רופא, רואה חשבון ויועצים שונים שלא יכולים להיות עוסקים פטורים בהגדרה, וישר מוגדרים כעוסקים מורשים. כעת העוסק חייב בדיווח רק פעם בשנה על מחזור ההכנסות למע"מ ואין לו חובת דיווח נוספת.

 

כל תשומות של הקניות שקונה נזקפים לקנייה עצמה, וכך הרווח הוא מחזור ההכנסות פחות הקניות, וכן דלק ושאר הוצאות נוספות.

 

היתרון בעוסק פטור שהוא לא חייב לדווח למע״מ על עסקאותיו כל חודשיים והרווח זה עולם ללא מע״מ - הוא לא משלם ולא מקבל. יתרון נוסף, תחרות בשוק - הוא יכול להציע מחיר יותר אטרקטיבי מול מתחריו.

 

החיסרון שלו זה המוניטין וגם הוא מוגבל מחזור שנתי.

כאשר בסוף כל שנה קלנדרית הסכום מתאפס ומתחילים מחדש.

 

ברגע שעברנו את המחזור, החל מתאריך זה העוסק יעבור לעוסק מורשה שיוכל לקזז מע״מ ולשלם מע״מ עסקאות.

גם אם ירדו הכנסותיו מתחת ל-100 אלף ש״ח מחזור, מע״מ לא יסכים לחזור לעוסק פטור, אלא רק לאחר שנתיים או סיבה מאוד מיוחדת.

השירותים שלנו

פתיחת תיקים ברשויות המס

פתיחת תיק ללא צורך להגיע למשרדי מס הכנסה ולמס ערך מוסף. ואף למשרדינו אין חובה.

ניתן לפתוח בקלות תוך יום אחד בלבד.

משרדינו ידאג לפטור ניכוי מס במקור, וזאת על מנת להקל על כל תהליך הפתיחה.

התנהלות מול רשויות

  • סקירה והסבר על התנהלות שלכם מול רשויות המס.

  • הסבר נרחב על ניהול ספרים ועל חשיבות העבודה ע"י תוכנות יעודיות לכך.

הנהלת חשבונות

  • מתן רשימה מורחבת והסבר מה מוכר לנו כהוצאה לצורך מס הכנסה.

  • יתרונות לעבודה מהבית והכרה בהוצאות שאנו משלמים מאז ומתמיד.

תכנון קדימה וחישוב מס צפוי

  • מתן הסבר ותכנון לצפי מס של עסק קטן כגדול ומהן היתרונות של עסק קטן
    וחיסכון של אלפי שקלים בשנה במצבים מסויימים. 

  • התנהלות של תשלומי מס צפויים ופתרון תזרים מזומנים שוטף.

  • הפקדות לקרן השתלמות ופנסיה, המוכיחות כי מכשיר רבית דריבית הינו מכשיר מעולה. עליו נרחיב במאמר נפרד. 

הכנסה לקראת דוח תקופתי או שנתי

אנו במשרד נותנים דגש לעסקים לא לחכות עם תשלומי המס לסוף שנה, אלא להגיע מוכנים לקראת סוף שנה ועורכים לבקשת בית העסק או אפילו בלעדיו בהתאם לתנודתיות העסק.

דוח תקופתי מכין את הלקוח לקראת תשלומי מס צפויים או הקטנת מקדמות ושמירה על כספים בחשבון העסק.

כל לקוח יכול לבקש דוחות תקופתיים לבנקים או למנהלי העסק אחת לתקופה.

 

יעוץ והכוונה של כל נישום ולהגדירו נכונה בביטוח הלאומי כדי למנוע תאונות מס

ולחסוך אלפי שקלים בשנה. הסבר מפורט על הכדאיות כן לשלם במועד את דמי הביטוח.

bottom of page