top of page
ניהול תיק שותפות - משה שטרן רואה חשבון

שותפות

Artboard 1 copy.png

כאשר שני שותפים מעוניינים לפתוח עסק יחד שזה נקרא שותפות לא רשומה (ברשם השותפויות). ההכנסות וההוצאות מתחלקות לשנים.

ולכל אחד יש דוח משלו לדוח האישי והרווח היחסי שלו נכנס לדוח האישי. הרישום מחייב כל שותף במידה וין לו לפתוח עוסק מורשה שהוא שותף בשותפות.

 

יש מציאות להיות שותפים בעוסק פטור ובלבד שהמחזור השנתי יהיה נמוך מ-100 אלף שקל לשנה.

 

הניהול של השותפות הוא בחשבון בנק משותף שכל אחד מהשותפים יש לו זכות חתימה. בדרך כלל נמליץ לפתוח שותפות בזמן שכל שותף תורם משהו שהשני יודע פחות או יש השלמות בין השותפים.

 

נמליץ תמיד לשעות חוזה בין השותפים והסכם כניסה ויציאה כמו הסכם כניסה לדעת מתי כדאי ואיך להפריד את החבילה.

השירותים שלנו

פתיחת תיקים ברשויות המס

פתיחת תיק ללא צורך להגיע למשרדי מס הכנסה ולמס ערך מוסף. ואף למשרדינו אין חובה.

ניתן לפתוח בקלות תוך יום אחד בלבד.

משרדינו ידאג לפטור ניכוי מס במקור, וזאת על מנת להקל על כל תהליך הפתיחה.

התנהלות מול רשויות

  • סקירה והסבר על התנהלות שלכם מול רשויות המס.

  • הסבר נרחב על ניהול ספרים ועל חשיבות העבודה ע"י תוכנות יעודיות לכך.

הנהלת חשבונות

  • מתן רשימה מורחבת והסבר מה מוכר לנו כהוצאה לצורך מס הכנסה.

  • יתרונות לעבודה מהבית והכרה בהוצאות שאנו משלמים מאז ומתמיד.

תכנון קדימה וחישוב מס צפוי

  • מתן הסבר ותכנון לצפי מס של עסק קטן כגדול ומהן היתרונות של עסק קטן
    וחיסכון של אלפי שקלים בשנה במצבים מסויימים. 

  • התנהלות של תשלומי מס צפויים ופתרון תזרים מזומנים שוטף.

  • הפקדות לקרן השתלמות ופנסיה, המוכיחות כי מכשיר רבית דריבית הינו מכשיר מעולה. עליו נרחיב במאמר נפרד. 

הכנסה לקראת דוח תקופתי או שנתי

אנו במשרד נותנים דגש לעסקים לא לחכות עם תשלומי המס לסוף שנה, אלא להגיע מוכנים לקראת סוף שנה ועורכים לבקשת בית העסק או אפילו בלעדיו בהתאם לתנודתיות העסק.

דוח תקופתי מכין את הלקוח לקראת תשלומי מס צפויים או הקטנת מקדמות ושמירה על כספים בחשבון העסק.

כל לקוח יכול לבקש דוחות תקופתיים לבנקים או למנהלי העסק אחת לתקופה.

 

יעוץ והכוונה של כל נישום ולהגדירו נכונה בביטוח הלאומי כדי למנוע תאונות מס

ולחסוך אלפי שקלים בשנה. הסבר מפורט על הכדאיות כן לשלם במועד את דמי הביטוח.

bottom of page