מסמכים לפתיחת עסק

פתיחת עוסק מורשה

1. צילום תעודת זהות
2. שיק מבוטל, או אישור על ניהול חשבון בנק
3. חוזה שכירות של מקום העסק ( במידה ואתה עובד מהבית חוזה שכירות עדכני )
4. תעודה על הכשרה מקצועית, או אישור כלשהו המעיד על עיסוקך
5. הסכם התקשרות עם לקוח ( אם קיים ), המעוניין בשרותך

פתיחת חברה

1. צילום תעודת זהות של בעלי המניותתעודת התאגדות של החברה

2.שיק מבוטל, או אישור על ניהול חשבון בנק של החברה

3. חוזה שכירות של מקום העסק ( במידה ואתה עובד מהבית חוזה שכירות עדכני )

4. תקנון ופרוטוקול של החברה

5. הסכם התקשרות עם לקוח ( אם קיים ), המעוניין בשרותך

עיצוב ובניית אתר wixer.co.il

טל': 054-4966495

דוא"ל: moshe@cpa-ms.com