מעסיק עובדים ,דע חובותיך

מהן שעות נוספות?

שעות נוספות הינן שעות החורגות מכמות שעות העבודה שנקבעו בחוק. מדובר בשעות עבודה שביצעתם מעל למכסת השעות ביום עבודה מלא או בשבוע עבודה מלא כפי שנקבעו בחוק שעות עבודה ומנוחה.

 מי זכאי לגמול עבור שעות עבודה נוספות?

במידה ועבדתם מעבר לשעות העבודה עפ"י החוק הנכם זכאים לגמול עבור השעות נוספות:

1)      עובד שאורך שבוע עבודתו הינו 5 ימים –  יהיה זכאי לגמול עבור שעות נוספות החל מהשעה ה-9.
2)      עובד שאורך שבוע עבודתו הינו 6 ימים – יהיה זכאי לגמול עבור שעות נוספות החלו מהשעה ה-8.
3)      עובד במשמרת לילה ו/או ערבי שבתות  – עפ"י החוק עבודה בלילה הינה עבודה שלפחות שעתיים ממנה נמצאות בטווח השעות 22:00–6:00).
4)      עובד שעבד בחגים  – בשבוע עבודה של 5 ימים החל מהשעה ה-9 ובשבוע עבודה של 6 ימים החל מהשעה ה-8.

איך מחשבים הגמול אליו אתם זכאים במידה ועבדתם שעות נוספות?

במידה ועבדתם מעבר לשעות העבודה הרגילות, הנכם זכאים לגמול עבור שעות נוספות בהתאם לחוק:

1)      עבור השעתיים הראשונות – הנכם זכאים לשכר בגובה 125% מהשכר השעתי שאליו אתם זכאים.
2)      החל מהשעה הנוספות השלישית – הנכם זכאים לשכר בגובה 150% מהשכר השעתי שאליו אתם זכאים.
3)      שבתות וחגים – עבור עבודה בשבתות ו/או חגים הנכם זכאים ללא פחות מ-150% מהשכר ובמידה ועבדתם בשעות נוספות הנכם זכאים                   לתגמול עבורם. לעניין חישוב ימי חג – הימים הרלבנטים הינם ראש השנה, יום כיפור, סוכות, פסח, יום העצמאות ושבועות.

חובת המעביד והעובד לתת הודעה מוקדמת

חוק הודעה מוקדמת קובע כי הן העובד והן המעביד מחויבים במתן הודעה מוקדמת בטרם סיום היחסים ביניהם. כלומר, על המעסיק לתת הודעה מוקדמת לעובד בטרם פיטוריו, ועל העובד לתת הודעה מוקדמת למעסיק לפני התפטרותו.

מטרתו של החוק הינה לתת זמן למי מהצדדים להיערך ולהתכונן לסיום היחסים ביניהם. בדרך זו המעביד יוכל להיערך לקליטת עובד חדש ובמידת הצורך העובד שעוזב יוכל לחפוף אותו ולהכניס אותו כמה שיותר מהר למקום העבודה, ומנגד, העובד המפוטר יוכל להיערך לעתידו ולחפש מקום עבודה חדש.

פיטורין ע"י המעסיק – חובות המעסיק על פי חוק הודעה מוקדמת

מעסיק המעוניין לפטר עובד מחויב לתת לו הודעה מוקדמת בכתב, בה יפרט את תאריך הוצאת ההודעה והמועד בו ייכנסו הפיטורים לתוקף.

מספר הימים מראש שהמעסיק מחויב לתת ההודעה המוקדמת יקבעו בהתאם לאופי העבודה (עובד בשכר חודשי או שעתי), ולוותק של העובד במקום העבודה.

אי מתן הודעה מוקדמת מוביל לסנקציות כספיות לעובד ולמעביד!

עובד ומעביד שלא נתנו הודעה מוקדמת לפיטורים בהתאם לחוק הודעה מוקדמת חשופים לסנקציות כספיות:

מעביד שפיטר ולא נתן הודעה מוקדמת  – ישלם לעובד פיצוי השווה לשכר עבודה רגיל בתקופה שלגביה לא נתנה הודעה מוקדמת.
עובד שלא נתן הודעה מוקדמת להתפטרות – בהתאם לחוק הודעה מוקדמת העובד יצטרך לשלם למעסיק פיצוי בסכום השווה לשכר הרגיל בעד כל התקופה שלא נתן לגביה הודעה מוקדמת.

אין באמור באתר זה להוות ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא. המסתמך על המידע באתר זה, בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד. לפני כל פעולה מומלץ להיוועץ בעו"ד המתמחה בתחום בו הנך זקוק לסיוע.

עיצוב ובניית אתר wixer.co.il

טל': 054-4966495

דוא"ל: moshe@cpa-ms.com