הוצאות מוכרות לשכיר

שכירים רבים אינם מודעים לאפשרות לקבל החזרי מס בשל הוצאות אשר הם שילמו!
(השכיר שילם ולא המעסיק בעבורו).

באילו הוצאות מדובר:

  1. דמי חבר ואגרות לאיגודים המקצועיים: לדוגמא דמי חבר שמשלם עורך דין ללשכת עורכי הדין או דמי חבר של שמאי שמשלם ללשכת השמאים וכו׳.

  2. תשלום עבור ביטוח אחריות מקצועית, כגון: רופא, עו"ד, רו"ח, סוכן ביטוח וכדו'.

  3. השתלמויות קורסים וימי עיון: כל השתלמות שמוגדרת כשמירה על הקיים. לדוגמא: מורה שיוצא להשתלמות בנושאי הוראה, קרוב  לוודאי שההוצאה תהיה מוכרת לצורכי מס. אך באם אותו מורה מחליט להירשם לקורס תיווך, ברור    שלא מדובר בשמירה על הקיים ולכן, ההוצאה לא תותר .

  4. ספרות מקצועית- מנוי לעיתונות מקצועית או לאתרי אינטרנט מקצועיים, לדוגמא: עובד אשר עיסוקו בשוק ההון אשר רכש מנוי לעיתון כלכלי, יהא זכאי לנכות הוצאה זו.

  5. תשלום שכר טרחה לרואה חשבון או לחברה להחזרי מס, עבור הכנת הדוח השנתי.

  • חשוב – לשמור על האסמכתאות להוכחת ההוצאה שבה עמדת!    

  • המשמעות של הוצאה מוכרת הינה: הקטנת נטל המס, וכתוצאה מכך, קבלת החזר מס ממס הכנסה.

  • ההחזר ימומש בדרך של הגשת דוח שנתי למס הכנסה. ניתן להגיש עד 6 שנים אחורה (2010).

  • סכומי ההוצאות יופחתו מהשכר ברוטו שאמור להיות מוצג בשדה 158/172 ויוצג בשדה זה בנטו לאחר קיזוז ההוצאות!

  • הערה:האמור לעיל מתייחס רק להוצאות שניתן לדרוש, ולא לעילות אחרות המזכות בהחזרים וידועים לכל, כגון: גמל, תרומות וכדו׳.

עיצוב ובניית אתר wixer.co.il

טל': 054-4966495

דוא"ל: moshe@cpa-ms.com