top of page

עסקים ומיסים ומה שבניהם

מעוניין להכיר את השותפים החדשים שלך?
מס ערך מוסף

מע"מ הוא אחד ממוסדות המס בישראל

מה זה מס ערך מוסף , זה תשלום על הערך המוסף שמכרתי.

לדוגמא: קניתי מוצר ב-117 שקל ומכרתי אותו ב-234 שקל.

כעת בדוח התקופתי למע"מ אני מדווח מחזור עסקאות חייבות 200 שקלים * 17% = 34 שקל מס עסקאות

ומצד שני מס התשומות הוא 100 *17% = 17 שקל

בדוח יש לבצע הפחתה 34-17= 17 שקל יש לשלם למע"מ אחת לחודש/חודשיים.

יוצא שאנו משלמים על הערך המוסף שיצרנו או מכרנו 100 שקל * 17% = 17 שקל.

מס הכנסה

כשמו כן הוא הוא מס לא על המחזור , אלא על הרווח בלבד.

מדרגות המס הן פרוגרסיביות , ככול שנרוויח המס יעלה החל מ10% עד 50% .

כמובן שלכל מאתנו יש נק' זיכוי שמגנות עלינו והן נקראים מגן מס , שמורות עלינו שלא נשלם מס.

לדוגמא בשנת 2020 כל נקודת זיכוי אחת שווה 2,628 שקל שזה 219 שקל לחודש.

ולכן במידה ויש ילדים לאישה או לגבר פחות מגיל 3 שנים , מתווספות נקודות זיכוי אלו ומגנות עליו מתשלום המס.

כל אחד שמהנהל את מרכז חייו בישראל ישלם מס כל הכנסותיו מישראל מחוץ לישראל.

ביטוח לאומי

כל תושב ישראל למעשה מבוטח ע"י ביטוח לאומי , כאשר מגיל 18 יש לשלם עבור כך .

העצמאי למעשה מבטח את עצמו לכדי גובה הרווחים שלו .

תשלומי ביטוח הלאומי מחולקים לשתי רמות מס עד 60% מהשכר הממוצע במשק ( נכון לשנת 2016- 5768 שקל) מס מופחת ומעל שכר זה למעלה מ-16% מס.

ישנה חשיבות לפתוח תיק בביטוח לאומי כעצמאי, כי גם מי שלא פותח , לאחר שהשומה שלו תגיע אליהם ממס הכנסה , נאלץ לשלם את דמי הביטוח הלאומי רטרואקטיבית, והפסדו שלא היו מבוטחים באותה תקופה.

36 צפיות0 תגובות

留言


bottom of page