הכנה לדו"ח שנתי

​כדי להתכונן כראוי לשנת המס יש להכין את המסמכים הבאים:

• טופס 106 מכל מעביד ( ריכוז שנתי של כל המשכורות )

• אישורים על הכנסות מחו"ל

• אישור בגין קבלת פיצויי פיטורין –יש לצרף טופס 161 חתום וסכומים שנוכו במקור

• אישורים שנתיים על ניכוי מס במקור מלקוחות

• טפסי 867 מהבנקים ובתי השקעות עם כל הנספחים-מס במקור מריבית, רווחי הון ועוד

• אישורי הפקדה לקרנות השתלמות ( אישור שנתי לצורך מס )

• אישורי הפקדה לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופת גמל ( אישור שנתי לצורך מס )

• אישור שנתי בגין דמי פגיעה – מביטוח לאומי

• אישור שנתי בגין דמי אבטלה – מביטוח לאומי

• אישור שנתי בגין דמי מילואים – מביטוח לאומי

• אישור בגין דמי לידה – מביטוח לאומי

• אישור בגין שמירת הריון-מביטוח לאומי

• אישור הפקדה בביטוחי חיים , אובדן כושר עבודה

• אישורי משכנתא בגין תשלומים לביטוח חיים

• קבלות מקוריות בגין תרומות למוסדות מוכרים

• אישור נטול יכולת

• אישור נכה ( כולל נכות זמנית ) מפקיד שומה, ביטוח לאומי או משרד הביטחון

• תשלום מזונות

• תעודת שחרור מצה"ל

• תעודה על סיום לימודים אקדמאיים

• תעודת עולה חדש

• אסמכתאות של תשלומים עבור אחזקה במוסד של נטול יכולת בצרוף טופס 127 חתום ע"י רופא מומחה

• ריכוז הכנסות משכירות תוך ציון המסלול הנבחר ( פטור, 10% או מס שולי )

• אישור תושבות לאזורים בעלי הקלות מיסוי ( אישור על תקופת המגורים )

• אישור על השקעה בהפקת סרט ( קולנוע, וידאו, טלויזיה )י

• אישורים על הכנסות נוספות שנוצרו ( זכיות בהגרלות ופרסים שונים )

• רשימת חייבים / לקוחות לסוף שנת המס

• רשימת יתרות ספקים שטרם שולמו עד סוף שנת המס

• ביטוחי רכב (חובה, מקיף), רישיון רכב

• ביטוחים שונים (עסקי, אחריות מקצועית ועוד)

• רשימת מלאי ליום 31.12.

• מד ק"מ ליום 31.12. ברשימה לכל רכב בנפרד

• ילדים – מספר ילדים כולל תאריכי לידה של כל ילד

• אישור בנק בגין עמלות וריביות לשנת המס

• כל מידע שלדעתך רלוונטי לצורך הגשת הדוח אפילו אם לא צויין

עיצוב ובניית אתר wixer.co.il

טל': 054-4966495

דוא"ל: moshe@cpa-ms.com