הפרשה לפנסיה על פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת

זו הזדמנות טובה להסביר את נושא ההודעה המוקדמת בכללתו.
קיימות מספר אופציות של הודעה מוקדמת בפיטורי עובד:
1.המעביד נותן הודעה מוקדמת, והעובד ממשיך לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת.
2.המעביד נותן הודעה מוקדמת, אך העובד אינו מעוניין לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת.
3.פיטורין לאלתר ("מהיום להיום"), ללא מתן תקופת הודעה מוקדמת, במקרה והמיידיות הינה לגיטימית
(עבירת משמעת, גניבה).
4.פיטורין לאלתר כנ"ל, אך כאשר מדובר במקרה ש"הפיטורין לאלתר" אינם לגיטימיים.

השאלה:
באילו מן המקרים שלעיל קיימת חובת הפרשה לפנסיה?

תשובה:

1.אם העובד ממשיך לעבוד בתקופת ההודעה, זה אומר שממשיכים להתקיים יחסי עובד ומעביד עד תום תקופת ההודעה, ותקופה זו נחשבת תקופת עבודה לכל דבר ועניין ולכן זכאי לכל  הזכויות הסוציאליות בגין תקופה זו, ובכללן הפרשה לפנסיה.

2.אם המעביד נתן לעובד הודעה, אך העובד מסרב לעבוד בתקופת ההודעה-
העובד אינו זכאי לתשלום בגין תקופה זו ולא לזכויות סוציאליות כגון פנסיה וכו', היות וזה לא נחשב פיטורין לאלתר. כמו-כן סירוב העובד מאפשר למעסיק  לעכב את ג.ח. עד לתום תקופת ההודעה, אף שהעובד לא ניצל אותה להמשך עבודה.
חשוב מאוד, לציין במיכתב הפיטורין, שהניתוק יתרחש רק לאחר תום ימי ההודעה המוקדמת (אף שהעובד לא ניצל אותה), זאת כדי שהוא לא יוכל לטעון שפוטר לאלתר, ללא מתן הודעה מוקדמת.

3.פיטורין לאלתר ("מהיום להיום"), ללא מתן הודעה מוקדמת:
במקרה זה, ניתוק יחסי עובד ומעביד הינם מיידית מרגע ההודעה לעובד על פיטוריו, ולכן:
המעביד חייב בתשלום בגין כל תקופת ההודעה, שהיה אמור לתת לעובד ולא נתן (אף שאינו עובד בתקופה זו).
אולם על זה אינו חייב בתשלום סוציאליות, היות וכבר לא מתקיימים  יחסי עובד-מעביד, אך זאת בהנחה שהפיטורין לאלתר היו לגיטימיים, כגון: עקב עבירת משמעת וכו'.

4.פיטורין לאלתר לא לגיטימיים:
כאשר הפיטורין לאלתר, הינם ללא סיבה המצדיקה פיטורין מיידיים כלומר לא על רקע של עבירת משמעת וכו'.
הכל יהיה כמו סעיף 3 לעיל כלומר:
ניתוק יחסים מיידי ותשלום בגין אי מתן הודעה מוקדמת.
חוץ מעניין  הסוציאליות, שלגביו חל שינוי  מסויים במגמה של בתי הדין.
אומנם עפ"י החוק, אין חובה להפריש הפרשות סוציאליות עבור תשלום בגין אי מתן הודעה מוקדמת, היות וכבר יש ניתוק יחסים מיידיים. אולם בתי הדין "אינם אוהבים", מצב של פיטורין לאלתר, אלא אם יש נסיבות מוצדקות(גניבה...)
וקרוב לוודאי שייטו לרעת המעסיק, במקרה שתביעה כזו תגיע לפתחם, ובסבירות גבוהה יפסקו, שעל המעסיק לבצע הפרשות סוציאליות בגין הפיצוי של אי מתן הודעה, כי מבחינתם הניתוק הינו בתום התקופה שהייתה אמורה להינתן ולא ניתנה.

עיצוב ובניית אתר wixer.co.il

טל': 054-4966495

דוא"ל: moshe@cpa-ms.com