השכרת משרד לעסק מיחיד שאיננו עסק

א. כאשר אדם פרטי משכיר נכס לעוסק זו עסקת אקראי במקרקעין, אין טעם לגשת למע"מ כי ממילא יסרבו לפתוח להם תיק ויאמרו להם ליישם את תקנה 6ב' האומרת שבמקרה כזה השוכר הוא זה שאמור להוציא חשבונית (עצמית), ללא צורך באישור מע"מ (בניגוד לסעיף 20 המחייב אישור מע"מ, ומתקיים כשמדובר בעסקה בין 2 עוסקים).

 

ב. בהשכרת נכס לא ניתן להירשם כעוסק פטור לפי תקנה 13.

 

ג. כל אחד מהיורשים ייאלץ לפתוח תיק במ.ה. ויהיה עליו להמציא לשוכר אישור נ.ב, אחרת ינכה לו 35% במקור. כמו כן הוא חייב להגיש דוח שנתי כשכיר שהינו בעל נכס (נדמה לי ס.ת. 9.4).

 

ד. קיימת אופציה לא לפתוח תיק, אלא לעשות תאום מס כמו תאום של משכורת וכו', זה נקרא: 

"דמי שימוש בנכס", אולם למיטב ידיעתי, מ.ה. מיישם אפשרות זו רק אם מדובר באדם שלא מגיע לסף המס כולל ההכנסה משכ"ד (בד"כ אנשים מבוגרים ללא פנסיה או פנסיה נמוכה).

 

ה. אופציה נוספת- ניכוי מס מקסימלי אם ממילא משכיר זה אכן נמצא במס השולי המקסימלי, אחרת, סתם מפסיד מכך.

 

ו.ע"מ להקל, השוכר יוציא חשבונית עצמית אחת עבור כל השנה (לא נראה לי שיש בעיה להוציא אחת עבור כולם, כי הרי מדובר בנכס אחד).

 

ז. לגבי הדיווח של נ.ב. ב102: למי מהם שיש פטור, השוכר יוכל להגיש דיווח אחד שנתי. מ.ה. לא עושה התאמה של ה856 ל102 ברמה חודשית, אלא ברמה השנתית, בודקים את הסה"כ הכללי, אם מתאים, נקלט כתקין, "ובא לציון גואל".

אם יש ניכויי מס, חייבים לדווח ולהעביר את המס במועד.

 

ח. לגבי פתיחת תיק לשותפות באופן כללי ללא קשר לשכירות:

אין מדיניות אחידה ": "כל מקרה לגופו"

עיצוב ובניית אתר wixer.co.il

טל': 054-4966495

דוא"ל: moshe@cpa-ms.com