עקרת בית

עקרת בית שיוצאת לעבוד כשכירה גם בסכום מזערי, מאבדת את הפריבילגיה של הגדרתה כעקרת בית!
ואם יש לה הכנסה פסיבית משמעותית כגון: שכ"ד , זו תהיה "תאונת מס", כי עכשיו היא תחוייב בב.ל. על כלל ההכנסה הפסיבית (למעט 25% שכ"מ), הכנסה שלפני צאתה לעבודה כשכירה, הייתה פטורה לחלוטין ללא הגבלת תיקרה. 
יוצא שלעקרת בית בעלת הכנסה פאסיבית לא כדאי: להתחיל לעבוד, או להתגרש או להתאלמן!!!  
או לחלופין אם היא רווקה, גרושה או אלמנה, כדאי לה לערוך נישואי בזק!!! 
מה שיכניס אותה להגדרה של ע. בית, ואז אוטומטית כל כל הכנסותיה הפסיביות תהיינה  פטורות מדמי ביטוח 
(ולא רק25% שכר ממוצע).

עקרת בית שעובדת רק 
כעצמאית שאינה עונה להגדרה פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי עד 50% שכר ממוצע ולא רק עד 25% שכר ממוצע.
(כי זו הכנסה פסיבית וכל זמן שלא יצאה מהגדרה של ע.בית, היא פטורה על כל הכנסותיה הפאסיביות ללא תיקרה. והעובדה    שהתחילה לעבוד כעצמאית שלא עונה, אינה  מוציאה אותה מההגדרה של עקרת בית).
היא תצא מהגדרה של ע. בית במקרים הבאים:
*התחילה לעבוד כשכירה.
*כעצמאית, חדלה להיות "לא עונה" היות ועברה 50% שכר ממוצע או שהתחילה לעבוד יותר מ-12 שעות שבועיות.
*התגרשה או התאלמנה.
ואז היא תחויב על כלל הכנסותיה הפאסיביות (למעט 25% שכר ממוצע).

עקרת בית שעובדת הן כשכירה והן כעצמאית שאינה עונה להגדרה, תשלם ב.ל. כמו כולם: 
עד 25% שכ"מ, פטורה
(כי זו הכנסה פאסיבית),
ובין 25% ל 50% שכ"מ, 
תחויב ב9.62%.

אם עברה את 50% שכ"מ 
תיהפך לעצמאית.

צורי ג'רבי,

עיצוב ובניית אתר wixer.co.il

טל': 054-4966495

דוא"ל: moshe@cpa-ms.com