תאונת עבודה

דמי הפגיעה ישולמו בעד פרק הזמן שבו לא עבד הנפגע, ולכל היותר עבור 13 שבועות (שהם 91 ימים כולל שבתות וחגים), החל ממחרת יום הפגיעה.

דמי הפגיעה הנם בגובה 75% מהשכר החודשי, עפ"י ממוצע השכר ב3 החודשים שקדמו לחודש    הפגיעה (זו גמלה מחליפת שכר, ולכן חייבת במס הכנסה וב.לאומי).

תביעה לדמי פגיעה ניתן להגיש עד שנה מיום הפגיעה.

אופן התשלום:
עבור יום הפגיעה עצמו, ישלם המעסיק את שכרו של העובד (יום מלא, דהיינו 100% ולא 75%).

עבור היומיים שלאחר יום הפגיעה, ישלם הביטוח הלאומי דמי פגיעה רק למבוטח שלא היה מסוגל לעבוד במשך 12 ימים לפחות מלבד יום הפגיעה, כולל שבתות וחגים. כלומר, בהיעדרות עד 12 ימים העובד לא מקבל תשלום עבור הימים השני והשלישי לא מהמעסיק ולא מ-ב.ל.

מבוטח שכיר - המוסד לביטוח לאומי ישלם למבוטח את דמי הפגיעה במלואם (כמפורט לעיל) ,   ויגבה מהמעסיק את התשלום ששילם למבוטח בעד 12 הימים הראשונים. (אלא אם מדובר ב״ מעביד מורשה ״ , כלומר, שקיבל אישור מב.ל. לשלם ישירות לעובד, ואח"כ מקבל החזר מב.ל.).

הימים בהם יחויב המעסיק, לא יופחתו מיתרת ימי המחלה הצבורים לזכותו של העובד    
(זה חוק אחר).*מבוטח עצמאי- הביטוח הלאומי לא ישלם דמי פגיעה בעד 12 ימי הזכאות הראשונים.

עיצוב ובניית אתר wixer.co.il

טל': 054-4966495

דוא"ל: moshe@cpa-ms.com